Права та обов’язки учня

 

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про освіту», основними правами учнів як учасників навчально-виховного процесу є:

  • право на навчання для здобуття відповідного освітнього рівня;
  • вибір навчального закладу, форми навчання та позакласних занять;
  • користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
  • доступ до інформації в усіх галузях науки;
  • участь у олімпіадах, виставках, конкурсах і т.п.;
  • участь в об’єднаннях громадян (законодавством України передбачено створення молодіжних та дитячих громадських організацій, зокрема відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», дитячі громадські організації – об’єднання громадян віком від 6 до 18 років,  метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх  прав  і  свобод,  творчих  здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства, молодіжні громадські організації — об’єднання громадян віком від  14  до  35  років,  метою  яких  є   здійснення   діяльності, спрямованої  на  задоволення  та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів);
  • право на безпечні та нешкідливі умови навчання;
  • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
  • право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
  • право на безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій, для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 км від школи;

Відволікання учнів в навчальний час для проведення заходів, не пов’язаних з навчанням, забороняється.

 

Учні мають право:

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; 
– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-  спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; 
– на доступ до інформації з усіх галузей знань; 
– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах,   виставках, конкурсах тощо; 
– брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально –  виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 
– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках,   групах за інтересами тощо; 
– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують   права або принижують їх честь, гідність;- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; 
– на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,         підвищувати загальнокультурний   рівень; 
– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 
– бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 
– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 
– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним   законодавством; 
– дотримуватися правил особистої гігієни; 
– піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників; 
– дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу; 
– діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи; 
– дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати   жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у   веденні домашнього господарства); 
– дотримуватися ділового стилю одягу; 
– займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням   віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

Правила поведінки здобувачів освіти під час  освітнього процесу.

 

1.Учні приходять до школи за 15 хвилин до початку занять, чисті та охайні, у шкільній формі, без прикрас. При вході до школи дотримуються правил ввічливості.

2.Забороняється приносити до школи та на її територію вибухові та вогненебезпечні предмети й речовини, зброю, газові балончики, спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути тощо.

3.Не дозволяється без дозволу адміністратора та класного керівника залишати територію закладу під час навчально – виховного процесу. У разі пропуску навчальних занять учень повинен пред’явити довідку від лікаря або документ, який засвідчує причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

4.Учні школи приносять необхідне навчальне приладдя, підручники, зошити, щоденник, приходять до школи з виконаним домашнім завданням.

5.Учні школи проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам. За межами школи учні поводяться так, щоб не осоромити свою честь і гідність, не заплямовувати добре ім’я школи та своїх батьків.

6.Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна.

7.На уроці, коли входить або виходить учитель чи інші дорослі, учні встають, вітають тих, хто зайшов, і сідають на місце.

8.На парті повинно лежати учнівське приладдя, зошити, підручники, щоденник.

9.За партою учні сидять прямо, не повертаються, не доповнюють відповіді товариша без дозволу учителя.

10.Учні відповідають стоячи. Коли йдуть відповідати до школи, беруть щоденник.

11.Якщо учень не вивчив урок з поважної причини, треба попередити вчителя до початку уроку.

12.За відмову відповідати без поважної причини учень отримує зауваження. Невиконання домашнього завдання через пропуски оцінюється незадовільно.

13.Після дзвоника з уроку учні виходять із класу тільки після повідомлення вчителя про закінчення уроку.

14.У майстернях, кабінетах учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки.

15.Для роботи в майстернях учні приходять у робочому одязі. Перед початком роботи учні перевіряють інструменти. Про пошкоджені інструменти необхідно повідомити вчителя.

16.На перервах учням забороняється бігати сходами, знаходитися поблизу вікон, штовхати один одного, кидатися предметами й застосовувати фізичну силу для вирішення будь – якої проблеми, палити в приміщеннях та на території школи.

17.Учні повинні виконувати вимоги чергового вчителя й чергових учнів.

18.Учні повинні підтримувати чистоту в коридорах, їдальні, туалетних кімнатах, на шкільному подвір’ї

19.У приміщенні школи учні ходять без верхнього одягу, головних уборів.

20.Після закінчення уроків чергові прибирають закріплену за класом класну кімнату в спеціальному одязі.

21.Зачіски учнів повинні бути скромні й актуальні. Дівчатам забороняється наносити макіяж на обличчя.

22.На уроки фізкультури учні приходять тільки в спортивній формі.

23.Учні повинні дотримуватися правил поведінки в громадських місцях, правил дорожнього руху.