Права та обов’язки учнів

Учні мають право:

-на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласнихзанять;

-на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях,олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організаціїнавчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

-брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах,гуртках, групах за інтересами тощо;

-на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, щопорушують права або принижують їх честь, гідність;

-на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

-на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищуватизагальнокультурний рівень;

-дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не забороненічинним законодавством;

-дотримуватися правил особистої гігієни;

-піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

-дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

-діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

-дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання іншихлюдей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись пробатьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

-дотримуватися ділового стилю одягу;

-займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці зурахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 Учням забороняється:

-допускати прояви грубості, вульгарності;

-палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

-використовувати петарди;

-вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

-псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні,які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням доособової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, 

Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, ціннимиподарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, тапереможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії. 

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна,навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до 

учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 – зауваження вчителя;

 – зауваження чи догана директора школи;

 – догана директора школи у присутності всіх учнів;

 – направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справахнеповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичнийоблік у встановленому Законодавством порядку; 

 – клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу зурахуванням думки органів учнівського самоврядування,

 громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді. 

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі

притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи. 

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.