ПРОЕКТ

рішення засідання педагогічної ради від 03.01.2019 р.

«Здорова дитина – запорука успішної особистості»

1. Адміністрації школи

1.1. Постійно тримати на контролі питання організації профілактичної роботи з охорони здоров’я в школі, сприяти підвищенню ролі  здорового способу життя в системі всебічного розвитку особистості як учня, так і вчителя, організувати роботу педагогічного колективу у відповідності з програмою розвитку школи «Здорова дитина – здорова нація».

1.2. Організувати проведення батьківських зборів з теми «Виховуємо здорову дитину» із запрошенням фахівців у квітні 2019 р.

1.3. Здійснювати щоденний контроль за санітарним станом харчоблоку, якістю харчування, за доброякісністю продуктів харчування, які постачаються до закладу, термінами і умовами їх зберігання.

1.4 З метою активізації розумової працездатності учнів, профілактики захворювань, які пов’язані зі шкільними стресами,  розпочати впровадження в 2019-2020 н.р. в початковій школі елементів проекту «Навчання у русі» (керівник проекту Дубогай Олександра Дмитрівна, професор, доктор педагогічних наук).

1.4. Установити суворий контроль за дотримання учнями правил техніки безпеки під час уроків фізичної культури, в роздягальні, під час пересування  на  спортивний майданчик і на зворотньому шляху.

1.5. Організувати придбання щоденників здоров’я учнів «Усе про мене» з 01.09.2019 р. для учнів 1 класів  та сприяти їх впровадженню.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Самоніній О.Б.

2.1. Щороку до 05 вересня опрацьовувати з вчителями фізичної культури, класними керівниками  нормативні документи щодо організації медико-педагогічного контролю за станом здоров’я учнів.

2.2. Щорічно проводити  перевірку дотримання правил техніки безпеки на уроках фізичного виховання в 5-11 класах, здійснення медико-педагогічного контролю, результати оформляти в наказі.

3. Учителям фізичної культури

3.1. Забезпечити належний методичний рівень викладання уроків, застосовуючи ефективні форми та методи для формування в учнів життєвої необхідності в здоровому способі життя,  проводити роз’яснювальну роботу з метою попередження дитячого травматизму.

3.2. На уроках фізичної культури здійснювати  міжпредметні зв’язки з анатомією та фізіологією людини, гігієною з метою виховання в учнів потреби у здоровому способі життя. .

4. Учителям початкових класів 

4.1. Вважати збереження здоров’я учнів першочерговим завданням, під час ранкових зустрічей постійно слідкувати за станом здоров’я.

4.2. Ознайомитися з проектом Дубогай О.Д. «Навчання у русі»,  використовувати елементи проекту в організації освітнього процесу. .

4.3. Проводити роз’яснювальну роботу з учнями та їх батьками про захворювання, про раціональне харчування, про необхідність займатися спортом, про участь дітей в спортивних секціях, спортивних школах.

5. Учителю фізичної культури Чхайло В.О.

5.1. Удосконалити роботу на уроках реабілітації, розробити індивідуальні програми для учнів з вадами здоров’я, підтримувати тісний зв’язок з батьками.

5.2.З вересня 2019-2020 н.р. організувати роботу спортивної секції реабілітації учнів із захворюванням органів постави.

6. Класним керівникам

6.1. Підтримувати тісний зв’язок з медичною сестрою школи, вчителями фізичної культури, щотижня  відвідувати уроки фізичної культури, тримати на постійному контролі учнів, які не віднесені до основної груписвоєчасно вносити зміни в листок здоров’я.

6.2. Проводити серед учнів та їх батьків роз’яснювальну роботу щодо здорового способу життя, здорового харчування, участі учнів в спортивних шкільних та позашкільних секціях.

6.3. Упровадити в роботу з класом походи, різноманітні спортивні змагання   на свіжому повітрі  разом з батьками.

6.4. Провести виховну годину «Здорова дитина – запорука успішної особистості», січень 2019 р.

7. Керівнику «Школи сприяння здоров’ю» Горєлій Т.М.

7.1. Працювати в тісному контакті з медичною сестрою школи, учителями фізичної культури, надавати рекомендації щодо використання на уроках та в позаурочний час здоров’язбережувальних технологій.

7.2. При плануванні роботи «Школи сприяння здоров’ю» передбачити заходи з покращення фізичного здоров’я учнів:

– упровадити в практику роботи вчителів фізичної культури уроки на свіжому повітрі;

– завести щоденників здоров’я учнів майбутніх перших класів «Усе про мене» з 01.09.2019 року;

– організувати проведення цікавих перерв; обмежити користування мобільними телефонами, планшетами під час перерв;

– розробити курс лекцій  для батьків «Організація харчування», «Виконання режиму дня», «Психологічне здоров’я учнів», «Фізичне здоров’я учнів»; надати рекомендації з питань загартування учнів; «Профілактика шкідливих звичок».

– організувати проведення конкурсу санітарних  постів 1-11 класів; підготувати  агітбригаду  «Молодь обирає здоров’я».

7.3. Продовжувати активну результативну роботу  в проекті «Healthy school».

7.4. Провести круглий стіл з класними керівниками «Здорові учні-це наше майбутнє».     Лютий 2019 року

8. Медичній сестрі Вишняковій Г.П.

8.1. Спланувати цикл бесід з учнями класів на ІІ семестр 2018-2019 н.р. по формуванню позитивної мотивації учнів до здорового способу життя та профілактику захворюваності, до 25.01.2018 р.

8.2. Щомісячно випускати санітарний бюлетень відповідно до сезону, ситуації, потреб учнів, батьків, педагогів,  залучаючи  до цього Палату Здоровя шкільного сенату.

8.3.Організовувати роботу санітарних постів в кожному класі протягом навчального року.

8.4. До 1 лютого 2019 року розробити пам’ятку для санітарного посту кожного класу.

9. Педагогу-організатору Білоус А.С.

  1. Провести флеш-моб «За здоровий спосіб життя» у квітні 2019 року.
  2.  Провести конкурси: «Найбільш здоровий клас» і «Спортсмен року».
  3.  Підготувати випуск інформаційних листівок до дня річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-наша біль і тривога».

10. Психологу школи Гринько Ю.В.

10.1. Постійно володіти станом мікроклімату в кожному класному колективі, втручатися до конфліктних ситуації та надавати своєчасну психологічну допомогу учням,  їх батькам, вчителям.  

10.2. Активізувати роботу школи розв’язання конфліктів.

11. Керівникам творчих груп «Школи сприяння здоров’ю»

11.1. Висвітлювати роботу групи на сайті школи.

11.2. .До 01.05.2019 р. створити пам’ятки для учнів по впровадженню освітніх технології  здоров’язберігаючого напрямку:

 

Арттерапія – засіб лікування зо допомогою художньої творчості                 Відп.  Коротенко А.А.

Формування правильної постави учнів за допомогою соляних мішечків.          Відп. Гордієнко Н.В.

Коригування постави учнів за методикою Євменова.                                       Відп. Тарасенко Н.П

Культура харчування учнів 1-6 класів.                                                                Відп. Талдикіна Т.М.

Профілактикам захворювання засобами інформаційних технологій.            Відп. Підопригора Ю.О.