Ліцензований обсяг – 1150 учнів

Навчається (на 05.09.2021 року) – 1060 учень

Згідно зі Статутом школи мовою викладання навчальних предметів є державна мова.
У закладі освіти як іноземні мови вивчаються англійська та німецька мови.