Ліцензований обсяг – 1150 учнів

Навчається (на 05.09.2020 року) – 1057 учень

Згідно зі Статутом школи мовою викладання навчальних предметів є українська мова.
В закладі освіти як іноземні мови вивчаються англійська та німецька мови.