Згідно зі Статутом школи мовою викладання навчальних предметів є державна мова.
У закладі освіти як іноземні мови вивчаються англійська та німецька мови.