Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

        1.Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

        2.На батьків покладається однакова відповідальність за виховання і розвиток дитини.

        3.Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

        § постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
        § поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
        § сприяти одержанню дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати домашню освіту відповідно до вимог до її змісту, рівня та обсягу;
        § виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.