Програма «Healthy Schools:заради зорових та радісних школярів»

   Місія школи щодо здоров’язбереження учасників навчально-виховного процесу – підвищити цінність здоров’я на теоретичній, практичній ниві в системі «учень-вчитель-батьки».

   Для реалізації здоров’язберігаючих   технологій у школі з 2009 року працює «Школа сприянню здоров’я»,основні напрями діяльності – це оздоровчо-реабілітаційний і культурологічний.

   Напрями та зміст здоров’язбережувальної діяльності у закладі:

1.Здоров’язберігаюча інфраструктура навчального закладу :

 • Стан і утримання будівлі і приміщень школи відповідно гігієнічних нормативів
 • Обладнання фізкультурного залу,спортивних майданчиків необхідним обладнанням і інвентарем
 • Наявність і необхідне оснащення медичного кабінету
 • Наявність і необхідне оснащення шкільної їдальні
 • Необхідний і кваліфікований склад спеціалістів,які забезпечують роботу з учнями (медичні працівники,вчителі фізкультури, психологи,логопеди)

2.Раціональна організація навчального процесу:

 • Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу та життєдіяльності школярів(дотримання гігієнічних вимог до розкладу, до використання часу на позаурочну та позашкільну роботу із учнями,профілактика стомлення під час розумової роботи)
 • Дотримання вимог до використання технічних засобів навчання (комп’ютер, аудіо- візуальні засоби)

3.Організація фізкультурно-оздоровчої роботи:

 • Участь дітей у роботі спортивних секцій та позакласних заходів
 • Ефективна робота з учнями усіх медичних груп на уроках фізичної культури

4.Профілактика  і динамічне спостереження за станом здоров’я:

 • Залучення педагогічного колективу до реалізацій усіх компонентів роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я школярів
 • Моніторинг стану здоров’я учасників педагогічного процесу

5.Посвітницько-виховна робота з учнями :

 • Факультативи, лекції, бесіди консультації з проблем збереження і зміцнення здоров’я, профілактики шкідливих звичок
 • Проведення «Днів здоров’я», конкурсів, свят, семінарів-тренінгів, спортивних змагань, виховних годин: «Раціональне харчування-основа здоров’я!», «Рухова активність!».

     Постійно вводяться до системи роботи школи програми,які спрямовані на дотримування цінності здоров’я і здорового способу життя.

      У 2017-2018 році ми були учасниками пілотного проекту «Healthy Schools:заради зорових та радісних школярів» Сумської і Київської області.

З 15 жовтня 2019 року ми учасники Всеукраїнської програми «Healthy Schools»- а це понад 500 навчальних закладів з усієї України! Мета програми популяризації здорового способу життя, раціонального харчування, фізичних активностей.

Шановні учні,вчителі,батьки, жителі громади – запрошуємо Вас прийняти учать в наших активностях програми!