1. Місячний кошторис 0611021
 2. Місячний кошторис 0611031
 3. Річний кошторис 0611021
 4. Річний кошторис 0611031
 5. БАЛАНС на 01 жовтня 2022 року
 6. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев’ять місяців 2022 року
 7. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за дев’ять місяців 2022 року
 8. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 жовтня 2022 року
 9. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 жовтня 2022 року
 10. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев’ять місяців 2022 року
 11. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за дев’ять місяців 2022 року
 12. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за дев’ять місяців 2022 року 
 13. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за дев’ять місяців 2022 року
 14. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2022 року
 15. Кошторис 2022
 16. Перелік товарів отриманих як благодійна допомога за 2022 рік

 17. ЗВІТ ЗА 2022 РІК