Фінансовий звіт

Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №15 Сумської міської ради

1. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2016 р.

2. Звіт про надходження і використання загального фонду – за ІІІ квартал 2016 р.

3. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІІ квартал 2016 р.

4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2016 р.

5. Додаток до річного плану закупівель на  2016 рік.

6. Додаток до річнокго плану закупівель на 2017 рік.

7. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2017 р.

8. Звіт про надходження і використання загального фонду – за І квартал 2017 р.

9. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за І квартал 2017 р.

10. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2017 р.

11. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2017 р.

12. Звіт про надходження і використання загального фонду – за ІІІ квартал 2017 р.

13. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІІ квартал 2017 р.

14. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2017 р.

15. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за  2017 р.

16. Звіт про надходження і використання загального фонду – за 2017 р.

17. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за  2017 р.

18. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за  2017 р.

19. Звіт про використання коштів за січень 2018р.

20. Звіт про використання коштів за лютий 2018р.

21. Кошторис кпк 0611020.

22. Кошторис кпк 0617640.

23. Кошторис кпк 0613140.

24. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2018 р.

25. Звіт про надходження і використання загального фонду – за І квартал 2018 р..

26. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за І квартал 2018 р.

27. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2018 р.

28. Баланс на 1 квітня

29. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І квартал 2018 р

30. Використані кошти у квітні 2018 року.

31. Договора для придбання продуктів харчування для пришкільного табору на 2018р.

32. Використані кошти у квітні 2018р.

33. Використані кошти у травні 2018р.

34. Використані кошти у червні 2018р.

35. Використані кошти у липні 2018р.

36. Путівки на оздоровлення дітей пільгових категорій.

37. Кошти, використані на НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ.

38. Паспорт бюджетної програми 25.01.2018

39. Паспорт бюджетної програми 11.04.2018

40. Паспорт бюджетної програми 11.09.2018

41. Баланс на 1 жовтня 2018 року

42. Звіт про заборгованість за бюдж.коштами  0611020

43. Звіт про заборгованість за бюдж.коштами  0613140

44. Звіт про заборгованість за бюдж.коштами  0617640

45.  Звіт про надходження і використання ін.надх.спец.ф.0617640

46. Звіт про надходження і використання ін.надх.спец.ф.0611020

47. Звіт про надходження та використання кош.отр.за ін.джер.вл.надх. 0613140

48. Звіт про надходження та використання кош.отр.за ін.джер.власн.надх. 0611020

49. Звіт про заборгов.за бюдж.коштами 0611020

50. Звіт про заборгов.за бюдж.коштами 0613140

51. Звіт про надх.та вик.кош.отр. як плата за послуги 0611020

52. Звіт про заборгов.за бюдж.коштами 0617640

53. Звіт про надходж.та викор.коштів заг.ф. 0613140

54. Звіт про надходж. та викор. коштів заг.ф.0611020

55. Звіт про надходж.та викор.коштів заг.ф.0617640

56. Кошторис на 2019 рік 

57. Довідки про зміни до кошторису на Нову Українську школу

58. РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

59.Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2020 рік

60. Кошторис на 2020 рік(1)

61. Кошторис на 2020 рік(2)

62. Кошторис на 2020 рік(3)

63. Звіт за І квартал 2020 року.

64.Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року

65.Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 жовтня 2020 року

66.Баланс на 01 жовтня 2020 року

67.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  за 9 місяців 2020 року

68.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2) за 9 місяців 2020 року

69.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2020 року

70.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 місяців 2020 року

71.Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2020 року

72.Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за дев’ять місяців 2020 року (2)

73. Річний звіт за 2020 рік

74. Кошторис на 2021 рік

75. Кошторис на 2021 рік (2)

76.Кошторис на 2021 рік (3)

77.Кошторис на 2021 рік (4)

78.Кошторис на 2021 рік (5)

79.План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік

80.План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік (2)

81.План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік (3)

82.План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік (4)

83.План спеціального фонду бюджету на 2021 рік

84.Звіт за І квартал 2021 року.

85.Звіт І півріччя 2021 року.

86. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев’ять місяців 2021 року

87. БАЛАНС на 01 жовтня 2021 року

88.  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев’ять місяців 2021 року

89. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)за дев’ять місяців 2021 року

90. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за дев’ять місяців 2021 року

91. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за дев’ять місяців 2021 року

92. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2021 року

93. Місячний кошторис 0611021

94. Місячний кошторис 0611031

95. Річний кошторис 0611021

96. Річний кошторис 0611031

97 . ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА РІК – 2021


98. БАЛАНС на 01 жовтня 2022 року

99. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев’ять місяців 2022 року

100. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за дев’ять місяців 2022 року

101. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 жовтня 2022 року

102. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 жовтня 2022 року

103. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев’ять місяців 2022 року

104. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за дев’ять місяців 2022 року

105. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за дев’ять місяців 2022 року 

106. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за дев’ять місяців 2022 року

107. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2022 року

108. Кошторис 2022

109. Перелік товарів отриманих як благодійна допомога за 2022 рік

110. ЗВІТ ЗА 2022 РІК


111. Кошториси –  січень 2023